מכירת רכב לפירוק – לא בטוח שתצליחו להשיג בזול

לקנות מכוניות לפירוק ? אולי כן ואולי לא

אדם שקונה ביטוח רכב יגלה כי יש להם מגוון רחב של אפשרויות מדיניות החזרת מוצרים. מהמדינה למדינה יש חובה רמות של הגנה שחייבת להיות לו , אבל כאן גם כמה צורות נוספות של כיסוי שניתן להוסיף לפוליסה. הצורות הנפוצות ביותר של כיסוי ביטוח רכב הן אחריות אוטומטית, התנגשות,וכיסוי מקיף , עם זאת יש מגוון של אפשרויות מדיניות שניתן להוסיף לתכנית להרחיב את הכיסוי . לנהגים השוקליםתכנית ביטוח מכונית חדשה , חשוב לשקול כמה כיסוי נוסף.

כיסוי נהג מבוטח של מכירת רכב לפירוק

כיסוי זה נועד לכיסוי הוצאות , כאשרבעל הפוליסה הוא בתאונה עם מישהו שהוא נהיגה ללא ביטוח. ניתן להשתמש בו כדי לכסות את ההוצאות רפואיות ותגרום לו ניזק רכוש. תוכניות הנהגים הלא מבוטחים לכסות סוגים שונים של הפסדים בהתאם למה שאתה גר במדינה ואת חברת הביטוח המספקת את התכנית. כיסוי זה עשוי להיות מועיל במיוחד במדינות שבן יש להם בעיה עם נהגים שאינם מבוטחים .

כיסוי נהג

זה סוג של כיסוי נועד להגן עלבעל הפוליסהבמקרה של תאונה עם נהג שיש לו מספיק אחריות ביטוח. ניתן להשתמש בו כדי לכסות את ההוצאות רפואיות ונזקים רכוש. איך מכירת רכב לפירוק פונקציות המדיניות ומה שנחשבו להפסד מכוסה יהיה תלויה בתקנות של המדינה שבה אתה חי וכיצד המדיניות בנויה על ידי המבטח. אפשרות זו עשויה להיות מועילה במיוחד במדינות שבן דרישת ביטוח רכב המינימום היא נמוכה במיוחד.

כיסוי הגנת פגיעה אישית

צורה הגנה מהשמש זו של כיסוי נועדה לכסות את ההוצאות הרפואיות של הנהג ואת הנוסעים במקרה של תאונה. כיסוי זה יהיה להגן על הנהג ונוסעיהם מעלויות רפואיות גבוהות הקשורות מכירת רכב לפירוק בתאונת דרכים ללא קשר מי אשם .

כביש כיסוי צד סיוע

כיסוי זה נועד להגן על בעל הפוליסה במקרה של מצב חירום בצד כביש. חבילות סיוע בצד כביש שונות עשויות לכסות אירועים שונים. רוב הפוליסות אלה יכסו אירועים כמו גרירה ומקבלים נעול החוצה. יש בדרך כלל מגבלות על הכמות של שירות צד כביש כי הוא מכוסה על ידי הפוליסה.

מכירת רכב לפירוק

אפשרות מדיניות זו יכולה לכסות את העלות של השכרת רכב במקרהשהרכב המכוסה הוא זמין לשימוש . אם הרכב המכוסה פגום באמצעות אירוע מכוסה , המבטח יהיה לארגן ולשלם עבורהשכרת רכב ואילו תיקונים שנעשו. אולי יש יוצאים מן הכלל לגבי כמה עשויים להיות מונעים וכמה ימי חברת מכירתרכבלפירוק הביטוח תשלם עבור השכרת הרכב בקילומטרים.

בין כל פוליסות חיסכון הרכב השונות וכל הצורות הנוספות של כיסוי שניתן להוסיף לפוליסה ,נהג יש הרבה אפשרויות כשמדובר איך תכנית ביטוח הרכב שלהם בנויה . לחקור את האפשרויות שונות המבטח שלך מציע ואופן תפקודו הפוליסה בתכנית שלהם. לדעת את האפשרויות שלך ואיך הם עובדים יכולים לסייע לכל נהג מקבל פוליסת ביטוח רכב שמתאימה לצרכים שלהם.